Bia Heineken – Chai 250ml

Hãng bia Heineken
Dạng thành phẩm Đóng lon
Cách thức chế biến Lên men đỉnh(lager)
Xuất xứ Việt Nam

Bia Heineken – Chai 250ml